Signaal
Overdracht
 

Signaal
Overdracht
 

Home

Pad verlies van de Signalen

Contact

 

 

 

Logboek

PE9MJ

# Techniek #

Interessante Links

 

 

 

SDR Ontvangers

# Signaal Overdracht #

 ATF3 Ombouw

 

 

 
Signaal overdracht berekening voor de VHF/UHF/SHF banden

In de signaal overdracht berekening worden alle vermogens, versterkingen en verzwakkingen in kaart gebracht, met als doel na te gaan of de ontvanger voldoende vermogen ontvangt om het signaal overdracht te kunnen ontvangen.
 

Zender

 Zendvermogen 

dBm
Kabelverliezen + connectorverliezen (negatieve waarde invullen!!!)  dB
Antenneversterking  dBi
Voortplanting  Etherverliezen (negatieve waarde invullen !!!)  dB
Ontvanger Antenneversterking  dBi
Kabelverliezen + connectorverliezen (negatieve waarde invullen !!!)  dB
Gevoeligheid van de ontvanger (negatieve waarde invullen !!!)  dBm
Totaal Marge moet hoger zijn dan + 0 dB (FM is vanaf + 12 dB)  dB

SSB/CW/AM = 10dB S/N, FM = 12 dB SINAD

 

Je kan hieronder o.a. gegevens en berekeningen vinden, om de bovenste tabel er mee in te vullen !!!

 

 

De waardes van de S-meter

S-punt Waardes voor boven de 30 MHZ !!!
Spanning Vermogen
μV dBμV W dBm
1 0,02 - 34 0,0079 fW - 141
2 0,04 - 28 0,032 fW - 135
3 0,08 - 22 0,126 fW - 129
4 0,16 - 16 0,5 fW - 123
5 0,32 - 10 2 fW - 117
6 0,64

- 4

7,9 fW - 111
7 1,28 + 2 32 fW - 105
8 2,56 + 8 126 fW - 99
9 5,0 + 14 0,5 pW - 93
+ 10 dB 15,8 + 24 5 pW - 83
+ 20 dB 50 + 34 50 pW - 73
+ 30 dB 158 + 44 500 pW - 63
+ 40 dB 500 + 54 5 nW - 53
+ 50 dB 1580 + 64 50 nW - 43
+ 60 dB 5000 + 74 500 nW - 33

 

 

Kwaliteit van de verbinding

S-punten

Beoordeling

S1 nauwelijks hoorbaar
S2 zeer zwak hoorbaar
S3 zwak hoorbaar
S4 voldoende
S5 tamelijk goed
S6 goed
S7 tamelijk sterk
S8 sterk
S9 bijzonder sterk

 

 

De drie basiselementen voor signaal overdracht

  • Effectieve zendvermogen, uitgedrukt in [dBm]. Dit is het zendvermogen, [dBm] minus de kabel- en connectorverliezen, [dB] plus de antenneversterking [dBi].
  • Etherverlies (verlies dat optreedt bij de voortplanting van de radiogolven door de ether), uitgedrukt in [dB].
  • Effectieve ontvanggevoeligheid; uitgedrukt in dBm. Dit is de antenneversterking (ontvangstkant), [dBi] minus de kabelverliezen [dB], minus de ontvangergevoeligheid (ontvangstdrempel) [dBm].

Om het effect van antenneversterking (dBi), voor- en eindversterkers (dB) en kabelverliezen (dB)  na te gaan moet je moet je de waarden hiervan bij het beginvermogen optellen (aftrekken) vanwege de logaritmische schaal. 
 

 

 

Gemiddelde gevoeligheid van de amateursontvangers

MODE (Frequentie Band) Meeteis S/N Sensitivity Volt Sensitivity in dBm
SSB & CW (HF Band) 10 dB 0.4 uV -116 dBm
AM (HF Band) 10 dB 4 uV -96 dBm
FM (HF Band) 20 dB 1 uV -108 dBm
SSB & CW (VHF & UHF Band) 12 dB 0.15 uV -124 dBm
FM (VHF & UHF Band) 12 dB 0.35 uV -117 dBm

 

 

Omrekentabel voor Watts, decibels en Volt

Watt

decibel

Volt

1 fW -120 dBm 224 nVolt RMS
10 fW -110 dBm 707 nVolt RMS
100 fW -100 dBm 2.24 uVolt RMS
1 pW -90 dBm 7.07 uVolt RMS
10 pW -80 dBm 22.4 uVolt RMS
100 pW -70 dBm 70.7 uVolt RMS
1 nW -60 dBm 224 uVolt RMS
10 nW -50 dBm 707 uVolt RMS
100 nW -40 dBm 2.24 mVolt RMS
1 uW -30 dBm 7.07 mVolt RMS
10 uW -20 dBm 22.4 mVolt RMS
100 uW -10 dBm 70.7 mVolt RMS
1 mW 0 dBm 224 mVolt RMS
10 mW 10 dBm 707 mVolt RMS
100 mW 20 dBm 2.24 Volt RMS
1 W 30 dBm 7.07 Volt RMS
10 W 40 dBm 22.4 Volt RMS
100 W 50 dBm 70.7 Volt RMS
1 KW 60 dBm 224 Volt RMS
10 KW 70 dBm 707 Volt RMS
100 KW 80 dBm 2.24 KVolt RMS
1 MW 90 dBm 7.07 KVolt RMS
10 MW 100 dBm 22.4 KVolt RMS
100 MW 110 dBm 70.7 KVolt RMS
1 TW 120 dBm 224 KVolt RMS

 

 

Hieronder kun je van Watt (W) naar decibel (dBm) omrekenen


 dBm    Watt
 

 

 

Omrekenen van Volt naar decibel Volt

Volt

decibel.Volt

100 V (Volt) RMS 160 dBuV (microVolt)
10 V (Volt) RMS 140 dBuV (microVolt)
1 V (Volt) RMS 120 dBuV (microVolt)
100 mV (milliVolt) RMS 100 dBuV (microVolt)
10 mV (milliVolt) RMS 80 dBuV (microVolt)
1 mV (milliVolt) RMS 60 dBuV (microVolt)
100 uV (microVolt) RMS 40 dBuV (microVolt)
10 uV (microVolt) RMS 20 dBuV (microVolt)
1 uV (microVolt) RMS 0 dBuV (microVolt)
100 nV (nanoVolt) RMS - 20 dBuV (microVolt)
10 nV (nanoVolt) RMS - 40 dBuV (microVolt)
1 nV (nanoVolt) RMS - 60 dBuV (microVolt)

 

 

De hoeveelheid demping (kabelverlies), kun je hieronder mee uitrekenen


Kabeltype:

Lengte:  Meters    Demping: dB (negatieve waarde!)
 

 

 

Connectorverliezen niet vergeten

Connectorverliezen kunnen heel laag zijn (minder dan 0,1 dB) , maar verwaarloos ze niet. Als je minder goede connectoren gebruikt kunnen de verliezen bij  2,4 GHz, oplopen tot  0,5 dB of meer per connector. Gebruik zo min mogelijk connectoren. Gebruik N connectoren of SMA connectoren. BNC connectoren kunnen alleen gebruikt worden als ze van heel goede kwaliteit zijn.

 

 

Berekenen van etherverliezen voor de frequenties 100 t/m 25000MHz

Op de weg door de vrije ruimte neemt het vermogen per m2 steeds verder af. Naarmate de ontvangstantenne verder weg staat zal deze minder vermogen kunnen opvangen. Dit effect noemen we de etherverliezen. De etherverliezen kun je hieronder berekenen.
 

  Demping

 MHz

 Km
of
 Mijl

 


 dB

 

 

Tabel voor verhouding van ingestuurd vermogen op de dipool van de antenne,
en het maximaal afgestraald vermogen voorwaarts uit de antenne
 
  Versterking Antenne

Gain (dBi) :

0 3 6 9 10 12 15 18 20 21 24 27 30

Factor :

1◊ 2◊ 4◊ 8◊ 10◊ 16◊ 32◊ 64◊ 100◊ 128◊ 256◊ 512◊ 1024◊
Power op de antenne ERP afgestraald vermogen (Watt)
 1 Watt 1 2 4 8 10 16 32 64 100 128 256 512 1024
10 Watt 10 20 40 80 100 160 320 640 1000 1280 2560 5120 10240
100 Watt 100 200 400 800 1000 1600 3200 6400 10000 12800 25600 51200 102400

 

 

 

 

 

CALL: PE9MJ      QTH: JO32MW